ولتوس

Dolce Gabbana

دولچه گابانا
16 آذر 1398

هرآنچه که باید از دولچه گابانا بدانید.

چکیده‌ای از زندگی موسس‌های دولچه گابانا دولچه گابانا : دومنیکو دولچه در سال 1958 در Polizzi Generosa ، سیسیل متولد شد. پدر او خیاط بود و مادرش پارچه و پوشاک...