ولتوس

Joop

جوپ
16 آذر 1398

هر آنچه باید از برند جوپ بدانید.

چکیده ای از زندگی موسس برند جوپ وولفکانگ جوپ ، طراح مد آلمانی و موسس کمپانی جوپ در سال 1944 متولد شد. وی در رشته روان شناسی تبلیغات تحصیل کرده...