ولتوس

Paco Rabanne

پاکو رابان
15 آذر 1398

هرآنچه که باید از پاکو رابان بدانید.

 چکیده‌ای از زندگی موسس پاکو رابان       فرانچسکو پاکو رابان کوارو در سال 1934 در کشور اسپانیا متولد شد.  زمانی که جنگ داخلی اسپانیا شدت گرفت او خانواده‌اش را ترک کرده...