ولتوس

Davidoff

دیویدوف
16 آذر 1398

هرآنچه که باید از دیویدوف بدانید.

 چکیده‌ای از زندگی موسس دیویدوف        زینو دیویدوف در سال 1906 در اوکراین متولد شد. او در سال 1911 به همراه خانواده‌ی خود به کشور سوییس مهاجرت کرد. او پس از...