ولتوس

Hermes

هرمس
16 آذر 1398

هرآنچه که باید از هرمس بدانید.

چکیده‌ای از زندگی موسس هرمس تیری هرمس در سال 1801 در شهر کرلفلد آلمان که در آن زمان بخشی از امپراتوری ناپلئون بود، متولد شد. او ششمین فرزند خانواده بود...