ولتوس

roberto-cavalli

روبرتو کاوالی
15 آذر 1398

هرآنچه که باید از روبرتو کاوالی بدانید.

 چکیده‌ای از زندگی موسس روبرتو کاوالی روبرتو کاوالی در سال 1940 در روستایی در فلورانس ایتالیا از خانواده‌ای هنرمند چشم به جهان گشود. او که مبدع سبک چاپ روی چرم...