ولتوس

valentino

والنتینو
15 آذر 1398

هرآنچه که باید از والنتینو بدانید.

چکیده‌ای از زندگی موسس‌ والنتینو والنتینو کلمنته لودوویکو گاراوانی در سال 1932 در شهر وگرای ایتالیا به دنیا آمد. والنتینو زمانی که 17 ساله بود، به پاریس مهاجرت کرد و...