مقالات و آموزش ها

مجله آموزشی و خبری ولتوس

گیاهانی که در صنعت عطرسازی مورداستفاده قرار می‌گیرند، چه گیاهانی هستند؟
عمومی

گیاهانی که در صنعت عطرسازی مورداستفاده قرار می‌گیرند، چه گیاهانی هستند؟

عطرها و ادکلن های که استفاده می‌کنیم از ترکیبات متعددی تشکیل‌شده‌اند. همه‌ی رایحه‌ها از یکسری گیاهان معطر و میوه‌ها گرفته می‌شوند. آیا می‌دانید در عطرسازی از چه گیاهانی استفاده می‌شود؟...